Helhetsentreprenören

Experter på badrumsrenovering i Stockholm


SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

Vad är branschregler?

Svar: Du kan läsa om dessa regler via länken som leder till byggkeramikrådets hemsida, http://www.bkr.se/fakta/branschregler/

 

Vad innebär det att ett företag är behörig?

Svar: För att ett företag skall få behörighet, har företaget gått BKR´s kurser för plattsättare och arbetsledare, och därav fått utbildning i hur man arbetar enligt BKR´s branschregler.  Det ger företaget rätt att utfärda BKR´s kvalitetsdokument, som är en värdehandling som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmannamässigt sätt.

 

Vad kan man kräva av ett behörigt företag?

Svar: Man kan kräva att företaget ska arbeta efter byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV.  Det innebär användande av godkända tätskiktsystem samt lämpliga materialval, konstruktioner och egenkontroll enligt BBV, pkt 11. Företaget skall även lämna över ett ifyllt kvalitetsdokument tillsammans med monteringsanvisningar för använda tätskiktsystem.

 

Finna det något lagkrav att företaget måste följa branschreglerna?

Svar: Det finns inget lagkrav på att ett företag måste följa branschreglerna, det är frivilligt. För att reglerna skall gälla måste reglerna avtalas mellan kund och företaget. BBV uppfyller de tvingande regler som finns i boverkets byggregler.

 

Måste man ha tätskikt i tvättstuga och gästtoalett?

Svar: Gästtoaletten och tvättstugan skall förses med tätskikt på golvet, gäller även alla rum med VV-beredare. Tätskiktet viks upp 50 mm från golvet upp på väggen, på väggarna behöver man inte tätskikt.

 

Kan man sätta ett nytt lager keramik ovanpå den gamla keramiken?

Svar: Det kan fungera men allt beror på material och ska därför alltid stämma av med materialtillverkaren. Det som även är viktigt är att säkerställa att bakomliggande konstruktionen kan bära den dubbla vikten.  Branschreglerna stödjer inte en konstruktion med dubbla lager keramik.

 

Måste min gamla brunn bytas när mitt badrum renoveras.

Svar: Ja det måste den om de är äldre än gjort på 1990 talet. Detta beror på att förfarandet förändrades gällande provmetoder och krav för typgodkännande av golvbrunnar. Då blev de anpassade för anslutning till moderna tätskiktsystem för keramik.

Offertförfrågan

Vi skräddarsyr er renovering efter era önskemål. Nedan kan ni be om en offert!


Ring oss! 08-684 101 49